―CISTRON― 写実の遺伝子

2020年12月5日(土)―12月19日(土)

―CISTRON― 写実の遺伝子
石黒賢一郎、岡村翔平、藤田貴也、藤原由葵、
前原冬樹、満田晴穂、山口英紀
December 5- 19, 2020
“CISTRON”
Kenichiro Ishiguro/Shohei Okamura/Takaya Fujita/
Yuki Fujiwara/Fuyuki Maehara/Haruo Mitsuta/
Hidenori Yamaguchi

Takaya Fujita
(さらに…)